Adaptace

Přeměna výchozího díla v dílo jiné. Podobnost mezi výchozím a výsledným dílem přitom může být větší i menší. Adaptovat můžeme napříč různými médii a žánry. Adaptací je tedy například filmové zpracování knihy, zhudebnění básně, ale v divadle i každá inscenace nějakého textu.

Nahoru na start