Dionýsos

Starořecký bůh vína a úrody, ale i veselí, tance a divadla. Na jeho počest byly pořádány slavnosti Dionýsie, na nichž se pravděpodobně zrodilo divadlo.

Nahoru na start