Divadelnost

Často také teatralita, je termín, kterým označujeme soubor vlastností vztahujících se k divadelnímu umění, užitých i v mimodivadelních situacích. Charakterizuje ji výrazné jednání, gesta, mimika, kostýmování a scénografie. Můžeme takto hovořit například o divadelnosti předvolebního projevu kandidáta na prezidenta.

Nahoru na start