Dramatik / drama

Společně s lyrikou a epikou je drama jedním ze základních literárních druhů. Občas pro něj užíváme výraz divadelní hra. Charakteristikou dramatu jsou dialogy, tedy výměny promluv mezi jednotlivými postavami, či monology, tedy nepřerušované promluvy jedné postavy. Existují výjimky, ale u dramatu se obvykle předpokládá, že se bude inscenovat jako divadlo. Dramatik*čka je autorem*kou dramat či divadelních her.

Nahoru na start