Dramatizace (dramatizovat)

Převedení díla jiného uměleckého druhu (báseň, román, televizní seriál) v divadelní hru.

Nahoru na start