Kulturní performance

Termínem kulturní performance rozumíme události, jako jsou hry, koncerty, přednášky, modlitby, rituální čtení, rituály a svátky. Jsou navázané na společenské zkušenosti a ovlivňují mezilidské interakce v každodenním životě. S tímto termínem se často pracuje ve společenských vědách, například v kulturní sociologii.

Nahoru na start