Mimeze

Česky napodobování či znázornění; napodobování jevů, bytostí či objektů ve světě pro pohled druhých, jeden z možných impulzů pro vznik divadla. Termín vzniká v antice, známe jej od Platóna či z Aristotelovy Poetiky.

Nahoru na start