Performance (performer*ka/performování)

Označuje jakékoliv jednání jedné nebo více osob před jinými, které tuto performance vnímají. Performance může být umělecká, ale například i sportovní či zábavní. Pojmem performance tak můžeme označit herecký monolog na divadelním jevišti, sportovní výkon na olympiádě i kouzelnické vystoupení.

Nahoru na start