Pohyb – choreograf*ka

Choreograf*ka spolupracuje s herci na pohybové složce inscenace, např. na tanci, stylizaci pohybu, dynamice skupinového pohybu či fyzicky náročném jednání.

Nahoru na start