Realismus (realistický)

Termín původně označující umělecké tendence druhé poloviny 19. století vyznačující se společenskou kritikou, projevuje se nejvíce v literatuře. Na divadle se etabluje mj. začátkem 20. století (herecká technika K. S. Stanislavského), v socialistických zemích se později transformuje do realismu socialistického. V dnešní době užíváme hlavně pro označení děl, která nejsou výrazně stylizována a mají působit jako co nejpřesnější zachycení skutečnosti.

Nahoru na start