Syžet

Schéma díla - způsob uspořádání díla a jeho tematických složek. Způsob, jakým vyprávíme. 

Nahoru na start