Vyprávění

Způsob sdílení příběhu jedné či více osob s posluchači či diváky. Je zároveň i literárním útvarem, který často uvádí sled událostí v časovou a logickou posloupnost.

Nahoru na start